Barkod etiketleri kağıt bazlı ve plastik bazlı olmak üzere 2 ana guruba ayrılmaktadır.  Ayrıca etiketler direkt baskı ve termal transfer yöntemlerine göre de kategorilere ayrılmaktadır.

Kuşe etiket, vellum etiket, eco termal etiket ve lamine termal etiket en yaygın olarak kullanılan ve ihtiyaç sahipleri tarafından isimleri en çok bilinen etiket cinsleridir.

Kuşe ve vellum etiket temel mantıkta aynı olmak ile birlikte, aralarındaki fark, kuşe etiket pürüzsüz ve yarı parlak bir yüzeye sahip iken, vellum etiket yüzeyinde çukurluklar bulunan bir etiket cinsidir. Kuşe etikette baskı kalitesi mükemmel iken, vellum etiketin mat özelliği nedeniyle, baskı kalitesi kuşeye göre biraz daha alt seviyededir. Bunun nedeni ise, yapısındaki matlığın, barkod cihazlarında belli ortamda daha net okuma görevini yerine getirmesidir.

Lamine termal etiketler, yüzeyinin üzerinde koruyucu bir tabaka barındıran ve termal transfer yöntemi ile baskı alınan bir etiket cinsidir. Üzerlerindeki koruyucu tabaka, eco termal ile aralarındaki belirgin farktır. Eco termal etiketler, yüzeylerinde koruyucu tabaka içermeyen ve yüzeylerine lamine termal edilmesi sonucu baskı alınan etiket çeşitleridir.

Online etiket siparişi : https://www.barkodcarsi.com