3 çeşit termal etiket bulunmaktadır. Bunlar; eco termal, lamine termal ve termal etiketlerdir. Bu etiketler kendi içlerinde kâğıt bazlı ve plastik bazlı olarak ikiye ayrılırlar. Kâğıt bazlı etiketin iki çeşidi vardır. Kimi özel nitelikli uygulamalar için plastik bazlı etiketler de kullanılmaktadır. Ancak bu tür etiketlerin oldukça sınırlı bir kullanım alanları bulunmaktadır.

 Eco Termal Etiket Nedir ve Nasıl Baskı Alınır?

ECO Termal EtiketKendiliğinden yüzey kısmında termal mevcudiyeti söz konusu olan bir etiket çeşidi olan Eco termal etiket üzerine herhangi bir sarf malzemeye gereksinim duyulmaksızın baskı alımı mümkün olabilmektedir. Bu bakımdan baskı maliyeti ribon ihtiyacı olmayışı nedeniyle daha düşük olmaktadır. Termal etiketler belirli bir süre dayanabilmektedirler. Bu bakımdan ömürleri sınırlıdır. Ancak bunun nedeni kâğıt bazlı olmalarından değil, termal varlığından kaynaklanmaktadır.

Eco termal etiket üzerine alınmış olan baskılar, zamanla uçup gider ve silikleşir. Ayrıca termal kâğıt yüzeyinde hafif bir sararma ortaya çıkar. Belirli bir sürenin sonunda da termal kâğıt yüzeyinde kararma olur. Böyle bir durum neticesinde de etiket üzerine alınmış olan yazı, tarih ve benzeri baskılar okunamaz hale gelir. Eco termal etiketler sahip oldukları ömür uzunluğu bakımından lamine termal etiketlere kıyasla daha az bir süre dayanırlar.

 Lamine Termal Etiket Nedir ve Nasıl Baskı Alınır?

Lamine Termal EtiketKendiliğinden termal özelliğe sahip olan bir etiket türü olan Lamine termal etiket başka bir ifade ile ise Top termal olarak adlandırılmaktadır. Lamine etiketler üzerine baskı alımı için ribon kullanımına ihtiyaç duyulmaz. Bu sebeple direkt baskı yöntemi ile baskı alınan bir termal etiket olma özelliğine sahiptir. Bu özelliği nedeniyle kullanılacağı barkod yazıcının direkt termal yöntemi ile baskı alımına uyumlu bir yapıda olması gerekiyor.

Eco termal etikete kıyasla daha uzun bir ömrü olan Lamine termal etiket, baskı alımı sırasında ribon gerektirmediklerinden dolayı maliyeti de daha düşük maliyetlidir. Lamine termal etiket üzerinde bulunan termal tabaka üzeri koruyucu bir tabaka ile kaplı durumdadır.  Bu özelliği bakımından Eco termal etikete kıyasla daha uzun ömürlü bir yapı barındırır. Bu etiketi Eco termal etiketten ayıran en önemli farklılığı koruyucu yüzeyinin olmasıdır. Bu özelliği dışında her yönüyle Eco termal etiketle aynıdır.

Termal etiketler, ısı, ışık ve nem gibi etken faktörlerden olumsuz bir biçimde etkilenebilmektedirler. Ancak Lamine termal etiket, termal yüzeyinde bulunan koruyucu tabaka sebebiyle, olumsuz etkiye sahip faktörlerin bulunduğu ortamda Eco termal etikete göre daha az olumsuz bir etkilenme süreci yaşamaktadır. Termal etiketlerin raf ömrü ortalama 2 ila 6 ay arasında değişirken Lamine termal etiketlerin ise 6 ila 9 ay arasında değişmektedir.