Barkod etiketi bazı ürün ve hizmetlerin çıktılarının kodlanarak kayıt edilmesi gereken birçok işte ve sektörde kullanılmaktadır. Barkod etiketi kullanarak ürünlere belirli bir kayıt sırası ve ait olduğu kategori veya niteliğe göre gruplandırma yapmak mümkündür.

Barkod etiketi günümüzde birçok firma tarafından tercih edilmektedir. Firmaların barkod okuyucu cihazlarla ürünlere yapıştırılmış olan barkod etiketlerini tanıtmaları ve sınıflandırarak kayıt altına almaları, böylece muhasebe işlemleri için gerekli olan giriş çıkış kayıtlarının tutulması veya genel muhasebe hesaplarının yapılması için gereken verilerin oluşturulması gibi konularda büyük kolaylık sağlamaktadır.

Barkodların üzerine stenografi tekniğine benzer çizimlerle oluşturulan ve ürünlerin kodlarını belirten çizgi halindeki şeritler barkodların belirleyen en önemli özellikleridir. Barkodlar tanıma cihazlarına bu çizimler halinde oluşturulan şeritler tarafından okutulur ve kayıt altına alınırlar. Herhangi bir ürün veya hizmet için oluşturulmuş bir evrak veya çıktının barkod etiketleri ile barkodlanması ile o ürüne basılan barkodla o ürüne her an ulaşılabileceği anlamına gelmektedir. Ürün barkod etiketleri sayesinde gruplandırılan belge veya ürünler barkod numarası veya barkodun kopyası sisteme  tanıtıldığında ürünle ilgili tüm kayıt bilgilerine, ürün özelliklerine ve eğer bir yer tanımlanmışsa yer bilgilerine de ulaşmak mümkün olmaktadır.

Barkod Çeşitleri

Barkodlar farklı ebat ve büyüklükte olacak şekilde tasarlanmakta ve üretilmektedirler. Her barkod etiketi genelde yazıcısına uygun olacak şekilde üretilmektedir. Rulolar halinde üretilen bu barkodların parlak jelatinli ve kaygan özellikteki kâğıtlardan üretildiği görülmektedir. Barkod etiketlerinin bu şekilde üretilmesinin en önemli nedenlerinden birisi de yapıştırıcı özelliğinin korunması ve altında bulunan ve yapışkanlık özelliğini kullanılıncaya kadar koruyan kâğıttan ayrılmasını ve yapıştırılacak olan belge veya ürüne yapıştırılmasını kolaylaştırmaktır.

Barkod etiketleri yapıldığı malzemenin özellikleri ile gruplandırılabileceği gibi etiketlerin şekilleri, üzerine basılan desenler veya resimlerin çeşidine göre de gruplandırılabilirler. Ürünlerde kullanılan etikete göre barkod üretilmesi de söz konusudur. Barkod basımı yapan matbaalara verilecek olan siparişlerde kullanılacak olan barkodun özellikleri bildirilerek istenilen niteliklerde barkodlar ürettirilebilmektedir. Ancak seri halde basılan ve yazıcıdan çıktı şeklinde alınan barkod etiketleri genellikle üzerine herhangi bir yazı yazılmadan üretilen barkodlardır. Birçok firmanın kullandığı barkod etiketi genelde bu niteliktedir. Firmalar üzeri yazılmamış olan rulo halindeki barkodları yazıcılarından yazdırarak kullanmak istediği şekilde kullanmaktadırlar.

Barkod Etiketlerinin Kullanıldığı Alanlar

Barkod etiketleri seri halde ürün veya hizmet üreten firmaların ürettikleri ürün veya hizmeti kodlamak ve sınıflandırmak için kullanılmaktadır. Bu tür hizmet ve ürün üreten firmalar ise sayıca fazladır. Özellikle belge ve bilgi kodlanmasında kullanılması nedeniyle barkod etiketlerinin kamu kurum ve kuruluşlarında kullanıldığı görülmektedir.  Diğer tüm sektörlerde özel makine ve cihazlarla tane tane ve el ile manuel olarak basılan barkod etiketleri tekstil, ilaç, eğitim ve öğretim gibi sektörler başta olmak üzere bu sektörlerde üretilen ürünlerin kodlanmasında özellikle kullanılmaktadırlar.